top of page

המערכת מיועדת לחברות תעשיה או מסחר עם פעילות הפצה או שינוע של 7 קווים ומעלה.

אינדיקציה נוספת להתאמה היא שיעור גבוה של טעויות בהעמסה לקווי הפצה, מהזמנות שהולכות לאיבוד או כאלה שלא מועמסות כלל.

המערכת מתאימה מאוד לחברות המסדרות קווים באמצעות אקסל, גיליון נייר או בתוכנה קיימת שלא עונה על הצרכים.

מסלולית תוכנה לבניית קווי הפצה
למי מיועדת מסלולית
מסלולית - תוכנה לבניית קווי הפצה
מהי מסלולית

מסלולית הינה תוכנה לסידור אוטומטי של קווי הפצה המיועדת להחליף את הסידור הידני או האקסלי ועל ידי כך לייעל ולפשט אותו.

המערכת שואבת באופן אוטומטי את הזמנות הלקוחות ממערכת המידע הארגונית ומשבצת אותן לקווי הפצה בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש. הממשק והתצוגה הידידותיים למשתמש מציגים בכל עת בפני סדרן העבודה תמונה עדכנית של קווי ההפצה בתהליך הבניה ומאפשרות לו לקבל החלטות בקלות ולמכסם את קיבולת המשאיות.

bottom of page