top of page

המאפיינים המרכזיים של המערכת

מסלולית תומכת בהורדת הזמנות אוטומטית ממערכת המידע הארגונית (ניתן להוריד גם בגלים) ושיבוץ אוטומטי של ההזמנות לקווי הפצה בהתאם לאלגוריתם מבוסס טריטוריות המותאם למאפייני נקודות המכירה וההזמנות. 

מייד לאחר השיבוץ האוטומטי ניתנת לסדרן האפשרות למכסם את יעילות קווי ההפצה באמצעות גרירה של הזמנות בין הקווים בצורה ידנית לפי שיקול דעתו. תהליך זה הינו פשוט ומהיר במיוחד וניתן לראות אותו ולהתרשם מהקלות בסרטון שמשמאל.

מסלולית מנהלת את נפח ההזמנות ונפח המסלול כולו (משטחים, קרטונים, מ"ק), כך שהסדרן רואה בכל נקודת זמן את הנפח המצטבר ואת מס' ההזמנות על כל משאית ויכול לאזן את הקווים בהתאם תוך מיכסום קיבולת המשאית.

בסיום השיבוץ מפיק הסדרן פלט מודפס הכולל את פרטי המסלול ויש באפשרותו גם לשגר SMS ללקוחות על "סחורה שבדרך". מייד לאחר מכן יישלח באופן אוטומטי בדוא"ל לנמענים מוגדרים מראש ריכוז פעילות יומי בפורמט אקסל הכולל פירוט כספי, נפח לוגיסטי, הזמנות לא משובצות ונתונים נוספים בהתאם למאפייני הלקוח.

את המערכת עוטפים דוחות ניהוליים ותפעוליים המותאים ספציפית ללקוח כך שביכולתך לשפר את השליטה והבקרה על מערך ההפצה.

עם מערכת מסלולית אף הזמנה לא תישכח במחסן ולא יהיו העמסות שגויות. המערכת פשוטה מאוד לתפעול ומצריכה הדרכה בודדת של 2-3 שעות.

 

 

מסלולית קיימת גם בגירסאות הסעות ומחסנים.

bottom of page